มหัศจรรย์กฐิน 3 พิภพ Miracle Mukdahan

มหัศจรรย์กฐิน 3 พิภพ Miracle Mukdahan

จังหวัดมุกดาหารจัด กฐิน 3 พิภพ เปิดเส้นทางศรัทธาตามรอยน

ขอนแก่นพร้อม!! เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ มั่นใจขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปด้วยกัน

ขอนแก่นพร้อม!! เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ มั่นใจขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปด้วยกัน

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ย