ศาล รธน.ชี้ ‘ธรรมนัส’ ไม่ต้องพ้น จากตำแหน่ง

ศาล รธน.ชี้ ‘ธรรมนัส’ ไม่ต้องพ้น จากตำแหน่ง

 ศาล รธน.ชี้ ‘ธรรมนัส’ ไม่ต้องพ้น จากตำแหน่งรัฐมนตรีและ