เอกชนหวั่น! สรุปผลวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน LRTขอนแก่นไม่จูงใจลงทุน

 สนข.สรุปผลการศึกษารถไฟฟ้ารางเบา (LRT) ขอนแก่น สายเหนือ

พิมานกรุ๊ปปรับธุรกิจรับสังคมผู้สูงอายุ

  พิมานกรุ๊ปปรับธุรกิจรับสังคมผู้สูงอายุ เชื่อหัวใ

Smart City เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจขอนแก่น และภาคอีสาน

โดย…สุทธิพงษ์ แก้วอามาตย์      วงเสวนาสมาร์ทซิติ้