ขอนแก่นผู้ป่วยล้น!!โรงแรม โฆษะ  เปิด’Hospitel’ รับผู้ป่วยโควิด ‘กลุ่มสีเขียว’ 60 เตียง

ขอนแก่นผู้ป่วยล้น!!โรงแรม โฆษะ เปิด’Hospitel’ รับผู้ป่วยโควิด ‘กลุ่มสีเขียว’ 60 เตียง

โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น  เปิด’Hospitel’ หลังจากท

ขอนแก่นรับทัวร์โลก28–29 กันยาฯ โชว์แหล่งเที่ยวดึงเขยฝรั่งเสริมปลูกต้นคูณ

ขอนแก่นรับทัวร์โลก28–29 กันยาฯ โชว์แหล่งเที่ยวดึงเขยฝรั่งเสริมปลูกต้นคูณ

โดย… กิตติศักดิ์ ชิณแสง           ขอนแก่น พร้อมรั