5 เทศบาลขอนแก่น ร่วมกับผู้บริหาร KKTS ประชุมเดินหน้าระบบขนส่งมวลชน รถไฟฟ้ารางเบา LRT

5 เทศบาลขอนแก่น ร่วมกับผู้บริหาร KKTS ประชุมเดินหน้าระบบขนส่งมวลชน รถไฟฟ้ารางเบา LRT

  วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 17.00 น. ณ ร้

ฟื้นสวนไหสวนคูนบึงแก่นนคร สู่ Creative Space

ฟื้นสวนไหสวนคูนบึงแก่นนคร สู่ Creative Space

          วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00