มิติใหม่..การเมืองท้องถิ่นประชุมสภาฯนครขอนแก่นเปิดตัว“ดาวสภา”ฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบ

มิติใหม่..การเมืองท้องถิ่นประชุมสภาฯนครขอนแก่นเปิดตัว“ดาวสภา”ฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบ

แม้หลายคนจะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลฯเพียงสมัยแรกและเป็นคนรุ่

นายกฯนครขอนแก่นพบหอการค้าฯ แจงโปรเจกต์พัฒนาเมือง

นายกฯนครขอนแก่นพบหอการค้าฯ แจงโปรเจกต์พัฒนาเมือง

          หอการค้าขอนแก่น  ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2