เทศบาลนครขอนแก่นจัดกิจกรรม SMART DAY SMART CITY ฟื้นใจเมือง สรร-สร้าง ย่านสร้างสรรค์

เทศบาลนครขอนแก่นจัดกิจกรรม SMART DAY SMART CITY ฟื้นใจเมือง สรร-สร้าง ย่านสร้างสรรค์

เทศบาลนครขอนแก่นจัดกิจกรรม“SMART DAY SMART CITY ฟื้นใจเ

Smart City เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจขอนแก่น และภาคอีสาน

Smart City เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจขอนแก่น และภาคอีสาน

โดย…สุทธิพงษ์ แก้วอามาตย์      วงเสวนาสมาร์ทซิติ้

ขอนแก่นแถลงจัดงาน มหกรรมหุ่นยนต์ 2016

ขอนแก่นแถลงจัดงาน มหกรรมหุ่นยนต์ 2016

       วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา  11.00 น.  นายธี