ปลัด สธ. โยกย้าย!!นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 21 ราย ขอนแก่น สลับกับ มหาสารคาม

ปลัด สธ. โยกย้าย!!นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 21 ราย ขอนแก่น สลับกับ มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 22 กันยายน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระท

 สสจ.ขอนแก่นแจงโค้วต้าวัคซีนไฟเซอร์  หลังถูกถามขอไป1.449แต่ได้รับ720

 สสจ.ขอนแก่นแจงโค้วต้าวัคซีนไฟเซอร์ หลังถูกถามขอไป1.449แต่ได้รับ720

นายแพทย์สสจ.ขอนแก่น แจงยอดจัดสรรวัคซีนทั้งหมด หลังกลุ่ม