หนองคาย Ready!! พร้อมรับนักท่องเที่ยวที่มาชมปรากฏการณ์ ในช่วงเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก

หนองคาย Ready!! พร้อมรับนักท่องเที่ยวที่มาชมปรากฏการณ์ ในช่วงเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก

จ.หนองคาย แถลงข่าว พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชมปรากฏการณ

13 ต.ค. เบิ่ง”บั้งไฟพญานาคโลก”

13 ต.ค. เบิ่ง”บั้งไฟพญานาคโลก”

พ่อเมืองหนองคาย เผยเตรียมจัด “บั้งไฟพญานาคโลก” ยิ่งใหญ่