“บึงกาฬ” บุกแปรรูปยาง – รุกท่องเที่ยว ปี 62” เดินเครื่องสะพานข้ามโขงแห่งที่ 5 – เขตศก. พิเศษ

บึงกาฬ เมืองแห่งยางพารา มุ่งพัฒนาเกษตรกรจากผู้ผลิตสู่การแปรรูป พร้อมเดินหน้าตอกหมุดโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 เชื่อมไทย – ลาวในปี 62” พ่อเมือง […]