สภาฯไม่ผ่านงบเทศบาลนครขอนแก่นฯ ฟันธง ! เป็นโอกาสประชาธิปไตย/ประชาชนมีส่วนร่วม

สภาฯไม่ผ่านงบเทศบาลนครขอนแก่นฯ ฟันธง ! เป็นโอกาสประชาธิปไตย/ประชาชนมีส่วนร่วม

น.ส.ขวัญฤทัย แก้วหนองตอ น.ส.กอบทอง รัตนมณีรัศมี น.ส.เบญ

ประชาธิปไตย ราคาแพงขึ้น platform ใหม่คือ ประมูลสัมปทานคะแนน

ประชาธิปไตย ราคาแพงขึ้น platform ใหม่คือ ประมูลสัมปทานคะแนน

ประชาชนดีใจที่ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้ง เพราะทุกครั้งที