6 ห้างใหญ่อุดรฯ เปิดพื้นที่ตลาดประชารัฐ

6 ห้างใหญ่อุดรฯ เปิดพื้นที่ตลาดประชารัฐ

เริ่มแล้ว 6 ห้างใหญ่เมืองอุดร เปิดพื้นที่ตลาดประชารัฐ เ