สภา ทน.ขก.โหวตไม่ผ่าน!!งบฯ บริหารเทศบาล 1,421 ล้าน ไม่เห็นชอบ จำนวน 15 เสียง  เห็นชอบ จำนวน 7 เสียง ตั้งกรรมการฯเสนอผู้ว่าฯหาข้อยุติ

สภา ทน.ขก.โหวตไม่ผ่าน!!งบฯ บริหารเทศบาล 1,421 ล้าน ไม่เห็นชอบ จำนวน 15 เสียง  เห็นชอบ จำนวน 7 เสียง ตั้งกรรมการฯเสนอผู้ว่าฯหาข้อยุติ

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประ

มิติใหม่..การเมืองท้องถิ่นประชุมสภาฯนครขอนแก่นเปิดตัว“ดาวสภา”ฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบ

มิติใหม่..การเมืองท้องถิ่นประชุมสภาฯนครขอนแก่นเปิดตัว“ดาวสภา”ฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบ

แม้หลายคนจะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลฯเพียงสมัยแรกและเป็นคนรุ่