ผู้เลี้ยงกระชังปลาระวัง! ระดับน้ำพองเพิ่มหลังเขื่อนปล่อยน้ำเป็นเท่าตัว หวั่นกระแสน้ำทำให้กระชังเสียหาย

ผู้เลี้ยงกระชังปลาระวัง! ระดับน้ำพองเพิ่มหลังเขื่อนปล่อยน้ำเป็นเท่าตัว หวั่นกระแสน้ำทำให้กระชังเสียหาย

ผู้เลี้ยงปลากระชังที่บ้านนาเพียง อ.เมืองขอนแก่น เฝ้าระว

ห่วงใยอีหลี เร่งเพิ่มเครื่องสูบน้ำ บริเวณตลาดเซฟวัน หลังผู้ว่าฯโคราช ลงพื้นที่เช็คระบบระบายน้ำ

ห่วงใยอีหลี เร่งเพิ่มเครื่องสูบน้ำ บริเวณตลาดเซฟวัน หลังผู้ว่าฯโคราช ลงพื้นที่เช็คระบบระบายน้ำ

ผู้ว่าฯโคราชลงพื้นที่เช็คระบบระบายน้ำ เพื่อวางแผนระบายน