ศธ.สั่งปิดโรงเรียนในสังกัด 4-31 ม.ค. 64

ศธ.สั่งปิดโรงเรียนในสังกัด 4-31 ม.ค. 64

ศธ.ประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ 28 จังหวัด ปิดเ