ผลกระทบทางเศรษฐกิจของโควิด 19 ต่อแรงงานและผู้ประกอบการอีสาน

 อีสานโพลเผยโควิด 19 กระทบต่อแรงงานและผู้ประกอบการอีสาน

ดัชนีเชื่อมั่นศก.อีสานไตรมาส 3 แย่ลง คาดไตรมาสสุดท้ายจะกระเตื้อง

              อีสานโพลสำรวจ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อเศ