ยินดีต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคนใหม่ “ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล”

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล เกิดวันที่ 5 มกราคม 2505 สถานที่เกิด จังหวัดขอนแก่น ประวัติการศึกษา  – รัฐศาสตร์บัณฑิต (รบ.) สาขา บริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยธ […]