ยกระดับ DOP ขอนแก่น เดินหน้าจัดโครงการเตรียมดัน ศพอส. มุ่งเป็นศูนย์กลางและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

ยกระดับ DOP ขอนแก่น เดินหน้าจัดโครงการเตรียมดัน ศพอส. มุ่งเป็นศูนย์กลางและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น จัดโครงการยกระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตแ

Walk-in กาฬสินธุ์ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7 โรคเสี่ยง ฉีดวัคซีนโควิด โดยมีจิตอาสาพระราชทาน อำนวยความสะดวก

Walk-in กาฬสินธุ์ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7 โรคเสี่ยง ฉีดวัคซีนโควิด โดยมีจิตอาสาพระราชทาน อำนวยความสะดวก

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7 โรคเสี่ยง Walk-in ฉีดวัคซี

พิมานกรุ๊ปปรับธุรกิจรับสังคมผู้สูงอายุ

พิมานกรุ๊ปปรับธุรกิจรับสังคมผู้สูงอายุ

  พิมานกรุ๊ปปรับธุรกิจรับสังคมผู้สูงอายุ เชื่อหัวใ