“สหัสขันธ์ุ” ขานรับปราบมะเร็งท่อน้ำดี

“สหัสขันธ์ุ” ขานรับปราบมะเร็งท่อน้ำดี

  สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. จับมือ พชอ.สหัสขันธ์ จ.