ยกระดับ DOP ขอนแก่น เดินหน้าจัดโครงการเตรียมดัน ศพอส. มุ่งเป็นศูนย์กลางและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

ยกระดับ DOP ขอนแก่น เดินหน้าจัดโครงการเตรียมดัน ศพอส. มุ่งเป็นศูนย์กลางและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น จัดโครงการยกระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตแ

นายกฯจี้ช่วย‘แม่เลี้ยงเดี่ยว’ด่วน พม.ผุดคลินิกสางปัญหาครบวงจร

นายกฯจี้ช่วย‘แม่เลี้ยงเดี่ยว’ด่วน พม.ผุดคลินิกสางปัญหาครบวงจร

นายกฯ จี้ทุกหน่วยงานเร่ง ช่วยเหลือ “แม่เลี้ยงเดี่ยว”ด่ว