ศ.วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มข. จับมือผู้ประกอบการขายอาหารปลอดภัย

ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มข. ร่วมทน.ขอน

มูลนิธิพยาธิใบไม้ตับฯลุยขับเคลื่อนเชียงขวัญโมเดล มุ่งแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ

ไปต่อไม่หยุด..ทีมมูลนิธิพยาธิใบไม้ตับฯ ปั้นเชียงขวัญโมเ

CASCAP เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการปั้น “บ้านแฮดโมเดล” ปราบพยาธิใบไม้ตับลดผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี โดย โครงการประเทศไทยไร้พยาธิใ

นักวิจัย มข. เร่งแปลงผลการศึกษา แก้ปัญหา “มะเร็งท่อน้ำดี” คนลุ่มน้ำโขง

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จัดประชุม Pre-Congress Sympos

CASCAP รุก “เมืองเลย” ปราบพยาธิใบไม้ตับ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เข้าร่ว