“พระองค์ตรัสว่าใกล้ชิดยังไงอยู่ไกลเหลือเกิน” เรื่องเล่าจาก “รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ” ขณะที่ทรงเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร มข. ปี 2541 (ปีสุดท้าย)

     รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ รักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

“ท่านพระสรวลแล้วตรัสมาว่าในหลวงได้ยังไง” เรื่องเล่าจาก “รศ.นพ.สุชาติ” ขณะที่ทรงเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร มข. ปี 2541 (ปีสุดท้าย)

          รศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาว