“พระองค์ตรัสว่าใกล้ชิดยังไงอยู่ไกลเหลือเกิน” เรื่องเล่าจาก  “รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ” ขณะที่ทรงเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร มข. ปี 2541 (ปีสุดท้าย)

“พระองค์ตรัสว่าใกล้ชิดยังไงอยู่ไกลเหลือเกิน” เรื่องเล่าจาก “รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ” ขณะที่ทรงเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร มข. ปี 2541 (ปีสุดท้าย)

     รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ รักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

“ท่านพระสรวลแล้วตรัสมาว่าในหลวงได้ยังไง” เรื่องเล่าจาก “รศ.นพ.สุชาติ” ขณะที่ทรงเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร มข. ปี 2541 (ปีสุดท้าย)

“ท่านพระสรวลแล้วตรัสมาว่าในหลวงได้ยังไง” เรื่องเล่าจาก “รศ.นพ.สุชาติ” ขณะที่ทรงเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร มข. ปี 2541 (ปีสุดท้าย)

          รศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาว