“พล.ต.ท.ศักดา” เสนอแนวคิดการปฏิรูปองค์กรตำรวจ

พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร อดีต ผบช.รร.นายร้อยตำรวจ การปฏิรูปองค์กรตำรวจ แนวคิดจากการระดมความคิดของ รร.นรต. ตำรวจต้องการกระจายอำนาจเป็นระดับภาค ด้วยเห […]