พาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเข้ม ตรวจร้านโครงการคนละครึ่งฉวยโอกาสขึ้นราคา

พาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเข้ม ตรวจร้านโครงการคนละครึ่งฉวยโอกาสขึ้นราคา

พาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเข้ม ตรวจพื้นที่ร้านค้าเข้าโครงการ

จับมือ”ห้างโมเดิร์นเทรด”หนุนพื้นที่ขายสินค้า “โครงการตลาดประชารัฐ”

จับมือ”ห้างโมเดิร์นเทรด”หนุนพื้นที่ขายสินค้า “โครงการตลาดประชารัฐ”

      พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น  ร่วมกับ ผู้ประกอบการห้าง M