ครม.เห็นชอบต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย.63

ครม.เห็นชอบต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย.63

ครม.เห็นชอบต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ