คนไร้บ้านขก.เฮ!เตรียมเปิด‘บ้านโฮมแสนสุข’แหล่งที่พักพิง-สร้างชีวิตใหม่

คนไร้บ้านขก.เฮ!เตรียมเปิด‘บ้านโฮมแสนสุข’แหล่งที่พักพิง-สร้างชีวิตใหม่

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นหารือ พอช.-สมาคมคนไร้บ้าน เตรียมเ

เปิดแถลงการณ์ภาคีองค์กรชุมชนอีสาน ค้าน พ.ร.บ ข้าว ระบุ อย่าฆ่าชาวนาทั้งเป็น

เปิดแถลงการณ์ภาคีองค์กรชุมชนอีสาน ค้าน พ.ร.บ ข้าว ระบุ อย่าฆ่าชาวนาทั้งเป็น

วันที่ 18 ก.พ. 62 ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชน