ข่าวดี!! พี่น้องชาวอุดรที่อาศัยอยู่เขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล เดินทางกลับบ้าน “ฟรี!!” ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

พี่น้องชาวอุดรที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล

มข.ยกทัพบริการสุขภาพชุมชน

มข.ร่วมสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีและภาคีเครือข่าย เตรียม