มทร.อีสาน ขอนแก่นชวนคนว่างงานอบรม‘หลักสูตรช่างคอม’สร้างงานสู้โควิด

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ “สิงห์อาสา” ชวนคนว่าง

นศ.ช่างระบบราง มทร.อีสาน ขก.ลุยภาคสนามสร้างระบบรางรถไฟจริง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เดินหน้าฝึก

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมรับเปิดภาคการศึกษา 1/2563

ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  เตรียมความพร้อมเปิดภาคการ

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดปฐมนิเทศ โครงการ อว.จ้างงานระยะ 2

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นเดินหน้าปฐมนิเทศอว.จ้างงาน’เหย

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น พิชิตทุนยุวสาร์ทอัพ

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น พิชิตทุนยุวสาร์ทอัพ มูลค่า 10

“ตู้ปันสุข” ราชมงคลขอนแก่น

ปันน้ำใจต่อเนื่อง ราชมงคลขอนแก่นผุด‘ตู้ปันสุข’New Norma

ราชมงคลขก.ระดมนักวิจัย สร้างอุปกรณ์์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย‘แบบแรงดันลบ’รับมือโควิด-19

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ระดมนักวิจัย เร่งสร้างชุดครอบ

ราชมงคลรวมใจสู้ภัยโควิด-19ผลิตกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายมอบให้ทีมแพทย์รักษาผู้ป่วยโควิด-19

นักวิจัยมทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เร่งผลิตกล่องป้องกันเ

นักวิจัยราชมงคลขอนแก่นเจ๋ง ผุดไอเดียทำกล่องฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย จากหลอดไฟในบ้าน

ผศ.ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ค

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เจ๋ง !! ดัดแปลงหุ่นยนต์เก็บกู้สู้วิกฤติโควิด-19

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสานวิทยา