มทร.อีสาน หนุน โครงการ SMART ชุมแพ และพร้อมขับเคลื่อน ขอนแก่นเมืองนวัตกรรม

มทร.อีสาน หนุน โครงการ SMART ชุมแพ และพร้อมขับเคลื่อน ขอนแก่นเมืองนวัตกรรม

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท

มทร.อีสานเริ่ดคัก!! ผลิตเตาเผาขยะเคลื่อนที่ พร้อมจำหน่าย แก้ปัญหาการกำจัดขยะติดเชื้อโควิด-19

มทร.อีสานเริ่ดคัก!! ผลิตเตาเผาขยะเคลื่อนที่ พร้อมจำหน่าย แก้ปัญหาการกำจัดขยะติดเชื้อโควิด-19

มทร.อีสานเริ่ดคัก!! ผลิตเตาเผาขยะเคลื่อนที่ พร้อมจำหน่า

ปังหลาย!! มทร.อีสาน ร่วมกับ กรุงไทย พัฒนาแอปฯ มุ่งสู่ Smart University วิถีชีวิตยุคใหม่

ปังหลาย!! มทร.อีสาน ร่วมกับ กรุงไทย พัฒนาแอปฯ มุ่งสู่ Smart University วิถีชีวิตยุคใหม่

มทร.อีสาน ร่วมกับ กรุงไทย พัฒนาแอปฯ สู่การเป็น Smart Un

‘ราชมงคล ขอนแก่น’ลุยต่อ!!ปั้นบัณฑิตพรีเมี่ยม ‘อุตสาหกรรมระบบราง’หนุนร้อยแก่นสารสินธุ์ Railway innopolis

‘ราชมงคล ขอนแก่น’ลุยต่อ!!ปั้นบัณฑิตพรีเมี่ยม ‘อุตสาหกรรมระบบราง’หนุนร้อยแก่นสารสินธุ์ Railway innopolis

ราชมงคล ขอนแก่น ระดม คณาจารย์นักวิจัย จัดอบรมวิชาชีพด้า

เริ่ดจริงอะไรจริง!!‘ราชมงคลขอนแก่น’สร้างเตาเผาขยะติดเชื้อ ใช้ในจุดพักคอยโรงพยาบาลสนาม

เริ่ดจริงอะไรจริง!!‘ราชมงคลขอนแก่น’สร้างเตาเผาขยะติดเชื้อ ใช้ในจุดพักคอยโรงพยาบาลสนาม

25 สิงหาคม 2564    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิท

ครุศาสตร์ ฯ ราชมงคล ขก.ลุย!!มุ่ง ‘สอนออนไลน์ปฏิบัติ’เน้นจุดยืน ‘ตำนานช่าง’แห่งแดนอีสาน

ครุศาสตร์ ฯ ราชมงคล ขก.ลุย!!มุ่ง ‘สอนออนไลน์ปฏิบัติ’เน้นจุดยืน ‘ตำนานช่าง’แห่งแดนอีสาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

‘อำเภอน้ำพอง’คักแท้!‘มีดม่วงหวาน’ผ่านเกณฑ์ มผช.อุตสาหกรมฯรุดมอบใบรับรอง

‘อำเภอน้ำพอง’คักแท้!‘มีดม่วงหวาน’ผ่านเกณฑ์ มผช.อุตสาหกรมฯรุดมอบใบรับรอง

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ภูมิใจได้มีส่วนร่วมพัฒนา “มีด

‘น้องหญิง’ปิยธิดา นศ.ราชมงคลขอนแก่น คว้าเทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ ปี 64

‘น้องหญิง’ปิยธิดา นศ.ราชมงคลขอนแก่น คว้าเทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ ปี 64

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นขอแสดงค

อ.น้ำพอง ปังแน่!! ราชมงคลขอนแก่น ดัน มีดบ้านม่วงหวานผ่านเกณฑ์ มผช.

อ.น้ำพอง ปังแน่!! ราชมงคลขอนแก่น ดัน มีดบ้านม่วงหวานผ่านเกณฑ์ มผช.

ราชมงคลขอนแก่นดันมีดชาวบ้านม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

เจ๋งจริง!!มทร.อีสาน ขก.โชว์ระบบรางหวังรัฐหนุนต้นแบบรถไฟฟ้าแห่งแรกของไทย

เจ๋งจริง!!มทร.อีสาน ขก.โชว์ระบบรางหวังรัฐหนุนต้นแบบรถไฟฟ้าแห่งแรกของไทย

25 ธันวาคม 2563 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และ