มทร.อีสาน หนุน โครงการ SMART ชุมแพ และพร้อมขับเคลื่อน ขอนแก่นเมืองนวัตกรรม

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท

มทร.อีสานเริ่ดคัก!! ผลิตเตาเผาขยะเคลื่อนที่ พร้อมจำหน่าย แก้ปัญหาการกำจัดขยะติดเชื้อโควิด-19

มทร.อีสานเริ่ดคัก!! ผลิตเตาเผาขยะเคลื่อนที่ พร้อมจำหน่า

ปังหลาย!! มทร.อีสาน ร่วมกับ กรุงไทย พัฒนาแอปฯ มุ่งสู่ Smart University วิถีชีวิตยุคใหม่

มทร.อีสาน ร่วมกับ กรุงไทย พัฒนาแอปฯ สู่การเป็น Smart Un

‘ราชมงคล ขอนแก่น’ลุยต่อ!!ปั้นบัณฑิตพรีเมี่ยม ‘อุตสาหกรรมระบบราง’หนุนร้อยแก่นสารสินธุ์ Railway innopolis

ราชมงคล ขอนแก่น ระดม คณาจารย์นักวิจัย จัดอบรมวิชาชีพด้า

เริ่ดจริงอะไรจริง!!‘ราชมงคลขอนแก่น’สร้างเตาเผาขยะติดเชื้อ ใช้ในจุดพักคอยโรงพยาบาลสนาม

25 สิงหาคม 2564    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิท

ครุศาสตร์ ฯ ราชมงคล ขก.ลุย!!มุ่ง ‘สอนออนไลน์ปฏิบัติ’เน้นจุดยืน ‘ตำนานช่าง’แห่งแดนอีสาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

‘อำเภอน้ำพอง’คักแท้!‘มีดม่วงหวาน’ผ่านเกณฑ์ มผช.อุตสาหกรมฯรุดมอบใบรับรอง

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ภูมิใจได้มีส่วนร่วมพัฒนา “มีด

‘น้องหญิง’ปิยธิดา นศ.ราชมงคลขอนแก่น คว้าเทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ ปี 64

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นขอแสดงค

อ.น้ำพอง ปังแน่!! ราชมงคลขอนแก่น ดัน มีดบ้านม่วงหวานผ่านเกณฑ์ มผช.

ราชมงคลขอนแก่นดันมีดชาวบ้านม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

เจ๋งจริง!!มทร.อีสาน ขก.โชว์ระบบรางหวังรัฐหนุนต้นแบบรถไฟฟ้าแห่งแรกของไทย

25 ธันวาคม 2563 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และ