มทร.อีสาน โพล ชี้!!ประชาชนปลื้ม ‘ขั้นตอนฉีดวัคซีน’ศูนย์เซ็นทรัล รพ.มหาราชโคราช สะดวก รวดเร็ว

มทร.อีสาน โพล ชี้!!ประชาชนปลื้ม ‘ขั้นตอนฉีดวัคซีน’ศูนย์เซ็นทรัล รพ.มหาราชโคราช สะดวก รวดเร็ว

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา

มทร.อีสานโพล ชี้วิถีปกติใหม่เริ่มชินใส่แมสก่อนออกจากบ้าน

มทร.อีสานโพล ชี้วิถีปกติใหม่เริ่มชินใส่แมสก่อนออกจากบ้าน

มทร.อีสานโพลเผย New Normal ชีวิตวิถีใหม่ของคนอีสาน 84.9