โคราชลุ้น “ยูเสนโก้”ชู อุทยานธรณีโลก

โคราชลุ้น “ยูเสนโก้”ชู อุทยานธรณีโลก

        โคราชจีโอพาร์ค ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ