ผังเมืองใหม่ “สารคาม” ป่วน ! เอกชนหวั่นบล็อกเติบโต

เทศบาลเมืองมหาสารคาม เซ็นรับรองผังเมืองรวมใหม่แล้ว ขณะที่ภาคธุรกิจยังหวั่นผังสีเขียวตลอดบายพาสทำความเจริญติดล็อก เผยตลอดแนวเลี่ยงเมืองอสังหาริมทรัพย์ก […]

กางแผน รับมือเมืองสารคามเติบโตทุกทิศทาง

     “เมืองมหาสารคามขยายตัวอย่างรวดเร็วออกไปทุกทิศทุกทาง ไม่เฉพาะพื้นที่ใกล้โซนสถาบันการศึกษาเท่านั้น” นั่นเป็นความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิด […]