“เอกชนโคราช” จี้รัฐรับผิดชอบ EIA มอเตอร์เวย์ลูบหน้าปะจมูก

“เอกชนโคราช” จี้รัฐรับผิดชอบ EIA มอเตอร์เวย์ลูบหน้าปะจมูก

นักธุรกิจโคราชระบุ EIA มอเตอร์เวย์ทำแบบลูบหน้าปะจมูก  1

ช้ากว่ากำหนด มอเตอร์เวย์เส้นโคราช-บางปะอิน เปิดใช้ปลายปี 63 ไม่รองานระบบ

ช้ากว่ากำหนด มอเตอร์เวย์เส้นโคราช-บางปะอิน เปิดใช้ปลายปี 63 ไม่รองานระบบ

อีกหนึ่งโครงการใหญ่ ที่จะพลิกโฉมอีสาน สำหรับโครงการมอเต