นักวิจัย มข. เร่งแปลงผลการศึกษา แก้ปัญหา “มะเร็งท่อน้ำดี” คนลุ่มน้ำโขง

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จัดประชุม Pre-Congress Sympos

CASCAP รุก “เมืองเลย” ปราบพยาธิใบไม้ตับ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เข้าร่ว

วาระแห่งชาติลดมะเร็งท่อน้ำดี ณ ลำปลายมาศ สัญจรครั้งที่ 78

โครงการ CASCAP สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอน