เกษตรกรปลูกมันฯปลื้ม รัฐประกัน2.5บ./กก. แปรรูปเลี้ยงโคขุนส่งจีน

เกษตรกรปลูกมันฯปลื้ม รัฐประกัน2.5บ./กก. แปรรูปเลี้ยงโคขุนส่งจีน

เกษตรกรฯพอใจมาตรการรัฐประกันราคาหัวมันสด กิโลฯละ 2.5 บา

ธกส.อีสานมั่นใจรัฐขยายสินเชื่อ  ลดเงื่อนไขสร้างชุมชนช่วยไทย

ธกส.อีสานมั่นใจรัฐขยายสินเชื่อ ลดเงื่อนไขสร้างชุมชนช่วยไทย

ธกส.ระบุเกษตรกรอีสานขาดสภาพคล่อง เนื่องจากรายได้ของลูกห

จับกระแสเศรษฐกิจอีสาน (ภาคเกษตร)   ไม่ได้แย่อย่างที่คิด !   รัฐพยุงราคามันประหลัง/ข้าวไปได้ดี

จับกระแสเศรษฐกิจอีสาน (ภาคเกษตร)  ไม่ได้แย่อย่างที่คิด !  รัฐพยุงราคามันประหลัง/ข้าวไปได้ดี

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 จะยังไม

เกษตรกรต้นแบบอุบลโมเดล ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

เกษตรกรต้นแบบอุบลโมเดล ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

ปัจจุบันเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีนิยมปลูกมันสำปะหลัง