ข่าวดี!!‘ยาฟาวิพิราเวียร์’ ผลิตในไทย ขึ้นทะเบียน อย.แล้ว จ่อส่งให้ผู้ป่วย ส.ค.นี้

ข่าวดี!!‘ยาฟาวิพิราเวียร์’ ผลิตในไทย ขึ้นทะเบียน อย.แล้ว จ่อส่งให้ผู้ป่วย ส.ค.นี้

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กล่าวว

ข่าวนี้ดีมาก!!ลุ้น อย. ขึ้นทะเบียน “ฟาวิพิราเวียร์” ผลิตในประเทศไทยเดือน ก.ค.64 นี้

ข่าวนี้ดีมาก!!ลุ้น อย. ขึ้นทะเบียน “ฟาวิพิราเวียร์” ผลิตในประเทศไทยเดือน ก.ค.64 นี้

รัฐบาลเผยข่าวดี ยาฟาวิพิราเวียร์วิจัยและพัฒนาในประเทศ ล