ยูดีทาวน์ ทุ่ม 800 ลบ. เปิด “มลฑาทิพย์ฮอลล์” หนุนอุดรฯไมซ์ซิตี้

ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ อุดรธานี ทุ่ม 800 ล้าน แตกไลน์สู่ธ

“ยูดีทาวน์” พับแผนโครงการศูนย์การค้าใหม่ หันลงทุน “ศูนย์ประชุม” ใหญ่สุดเมืองอุดร

ห้างยูดี ทาวน์ อุดรธานี เผยต้องพับแผนโครงการศูนย์การค้า