ยูดีทาวน์ ทุ่ม 800 ลบ. เปิด “มลฑาทิพย์ฮอลล์” หนุนอุดรฯไมซ์ซิตี้

ยูดีทาวน์ ทุ่ม 800 ลบ. เปิด “มลฑาทิพย์ฮอลล์” หนุนอุดรฯไมซ์ซิตี้

ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ อุดรธานี ทุ่ม 800 ล้าน แตกไลน์สู่ธ

“ยูดีทาวน์” พับแผนโครงการศูนย์การค้าใหม่ หันลงทุน “ศูนย์ประชุม” ใหญ่สุดเมืองอุดร

“ยูดีทาวน์” พับแผนโครงการศูนย์การค้าใหม่ หันลงทุน “ศูนย์ประชุม” ใหญ่สุดเมืองอุดร

ห้างยูดี ทาวน์ อุดรธานี เผยต้องพับแผนโครงการศูนย์การค้า