ฟื้น บขส.1 ขอนแก่น

ฟื้น บขส.1 ขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่นฟื้น บขส.1 เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ตลาด