คมนาคมสรุปยกระดับรางรถไฟทางคู่ มาบกะเบา-จิระ งบบานกว่า 3,000 ล้านบาท คาดว่าแล้วเสร็จปี 65

คมนาคมสรุปยกระดับรางรถไฟทางคู่ มาบกะเบา-จิระ ช่วงผ่านเมืองโคราช ๔.๘ กม. สร้างทางลอด ๘ จุด งบบานปลายจาก ๒,๐๐๐ ล้านเป็น ๓,๐๐๐ ล้าน พร้อมพัฒนาพื้นที่รอบส […]

สนข.ทุ่ม 25 ล้าน ศึกษารถรางไฟฟ้า รับโครงการรถไฟทางคู่-รถไฟความเร็วสูง | อุดรธานี

รายงานข่าวจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ จราจร (สนข.) แจ้งว่า   สนข.เตรียมศึกษาโครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ จ.อุดรธานี  เน […]

นิคมอุตสาหกรรมอุดรฯ เริ่มปรับพื้นที่ถนน เพิ่มทำคลังสินค้าเชื่อมทางรถไฟรางคู่

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายราเชนทร์ ศรีพา หน.กองโครงสร้าง (กคส.) ศูนย์โครงการก่อสร้าง โครงการพิเศษและการก่อสร้าง (รถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น-หนองคาย) พร้ […]