ขอนแก่นเร่งสรุป EIA รถไฟฟ้ารางเบา

ขอนแก่นเร่งสรุป EIA รถไฟฟ้ารางเบา

วันที่ 19 ก.ย. 60 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร