รพ.ชุมแพเป็นแห่งที่ 5 รับระบบโซลาร์รูฟท๊อป จากเงินบริจาคประชาชน

รพ.ชุมแพ รับมอบระบบโซลาร์รูฟท๊อป เป็นแห่งที่ 5 ที่ได้จา

นำร่องกัญชารักษาสองตำรับ ป่วยเรื้อรัง-อัมพฤกษ์ อัมพาต

รพ.ขอนแก่น เปิดคลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย นำร่องรักษาผู้ป่ว

“Stroke Fast Track” ทางด่วนรักษาหลอดเลือดสมอง

รพ.ขอนแก่น เปิดทางด่วนรักษา “หลอดเลือดสมอง” ไม่เข้าห้อง