ข่าวดีชาวขอนแก่น  !!รพ.ราชพฤกษ์  จับมือ รร.โฆษะ-ไอโฮเทล เปิด ‘Hospitel’ รักษาผู้ป่วยโควิด ‘อาการไม่หนัก’ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่ต้องสำรองจ่าย!

ข่าวดีชาวขอนแก่น !!รพ.ราชพฤกษ์ จับมือ รร.โฆษะ-ไอโฮเทล เปิด ‘Hospitel’ รักษาผู้ป่วยโควิด ‘อาการไม่หนัก’ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่ต้องสำรองจ่าย!

ที่ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น นพ. ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์

รพ.ราชพฤกษ์ ขก.เริ่ด!!ผ่านมาตรฐาน GHA’s COVID -19 แห่งที่ 2 ของไทย 3 ของโลก

รพ.ราชพฤกษ์ ขก.เริ่ด!!ผ่านมาตรฐาน GHA’s COVID -19 แห่งที่ 2 ของไทย 3 ของโลก

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโ

รพ.ราชพฤกษ์’ขก.แจงข่าวปล่อยคนไข้เสี่ยงโควิด-19เดินเที่ยวที่สาธารณะไม่จริง!!

รพ.ราชพฤกษ์’ขก.แจงข่าวปล่อยคนไข้เสี่ยงโควิด-19เดินเที่ยวที่สาธารณะไม่จริง!!

รพ.ราชพฤกษ์ ขอนแก่น ชี้แจงข่าวปล่อยผู้รับบริการกลุ่มเสี