ระบบอำนาจนิยมในไทยต้นตอสร้างความเหลื่อมล้ำ

“รศ.ดร.พรอัมรินทร์” ชี้ระบบอำนาจนิยมแบบไทยๆ

การชุมนุม นักเรียน/นักศึกษา พลังการจัดระเบียบสังคมใหม่

นักวิชาการอีสานเชื่อ การชุมนุม นักเรียน นักศึกษา เป็นพล

นักวิชาการอีสานปลื้มคนรุ่นใหม่ แนะรัฐบาลควรเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลง

นักวิชาการอีสานปลี้มคนรุ่นใหม่ ชี้ผลการศึกษาเทรนด์สังคม

แฉรูปแบบทุจริตในสหกรณ์ฯครู ! ชี้ร้ายแรงที่สุดทำลายการศึกษาคือทำลายชาติ

            การสัมมนาวิชาการ “การยกระดับคุณภาพการศึกษาแ

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมือง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

การสร้างวัฒนธรรมแบบพลเมืองช่วยขจัดความเหลื่อมลำ้ทางสังค