เกษตรกรปลูกมันฯปลื้ม รัฐประกัน2.5บ./กก. แปรรูปเลี้ยงโคขุนส่งจีน

เกษตรกรปลูกมันฯปลื้ม รัฐประกัน2.5บ./กก. แปรรูปเลี้ยงโคขุนส่งจีน

เกษตรกรฯพอใจมาตรการรัฐประกันราคาหัวมันสด กิโลฯละ 2.5 บา

ชง4มาตรการพาณิชย์อุ้มชาวไร่ สกัดมันเขมรทะลักทำราคาดิ่ง

ชง4มาตรการพาณิชย์อุ้มชาวไร่ สกัดมันเขมรทะลักทำราคาดิ่ง

          ชง 4 มาตรการเสนอ “อภิรดี” สกัดปัญ