สตรีโคราช 1,000 คน ซ้อมรำสดุดีย่าโม

อลังการสตรีโคราชซ้อมรำ “สดุดีท้าวสุรนารี” 1,000 คน เชิญ