คนอีสานเห็นชอบรธน.ต้องการประเทศสงบ

คนอีสานเห็นชอบรธน.ต้องการประเทศสงบ

     อีสานโพลสำรวจความเห็นคนอีสาน เกี่ยวกับลงเสียงประชา