มข.ปลุกคนออกแบบรุ่นใหม่ แก้ฝุ่นพิษ PM 2.5

มข.ปลุกคนออกแบบรุ่นใหม่ แก้ฝุ่นพิษ PM 2.5

ปัญหาสิ่งแวดล้อม อยู่กับมนุษย์ทุกยุค โดยเฉพาะในยุคปัจจุ