ลาว-กัมพูชา เดินหน้าร่วมมือมากขึ้น

ลาว-กัมพูชา เดินหน้าร่วมมือมากขึ้น

       สองเพื่อนบ้านของไทยคือลาว และกัมพูชา มีพื้นที่ชา

เมื่อโอบามา เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนแรกที่มาเยือนลาว

เมื่อโอบามา เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนแรกที่มาเยือนลาว

“แม้รัฐบาลทั้งสองประเทศจะยังมีวิธีการดำเนินการแตกต่างกั